Материалы, похожие на работу «Запарожские казаки под властью крымского хана /Укр./»

ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ ПІД ВЛАДОЮ КРИМСЬКОГО ХАНА.- НОВІ СПРОБИ ЗАПОРОЖЦІВ ДОМОГТИСЯ ПРИЙНЯТТЯ У РОСІЙСЬКЕ ПІДДАНСТВО.- ЗАПОРІЗЬКА ...
У січні місяці 1732 року до графа Вейсбаха з'явилося троє знатних запорожців з питанням, що діяти Військові, якщо кримський хан вимагатиме від Коша допомоги козаками у випадку його ...
Станіслава Лещинського звернулися по допомогу до турецького султана й кримського хана, причому згадали і про запорожців, які були під владою Криму....
1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
Кодак, але того ж року козаки під командуванням І. Сулими розгромили кодацьку залогу та зруйнували фортецю.
До березня 1648 р. на бік гетьмана перейшли 6 тис. реєстровців, а кримський хан прислав 4 тис. кінних воїнів....
Мінестерство Освіти України Донецька область м. Маріуполь СЗОШ № 66 8-а клас Реферат з історії України на тему: "Козаки, їхнє життя, побут та звичаї ...
Складаючись під верховною протекцією спершу польського, потім російського уряду, тимчасово під заступництвом кримського хана, запорізькі козаки увесь час свого історичного ...
Оттого ми бачимо, що в 1681 році військовий есавул, з декількома козаками, охороняв московських послів під час нічлігу їхній на ріці Базавлуке; у 1685 році, на прохання ... ...
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Зинов", запоpозькі козаки, що бpали участь у багатьох битвах під Жовтими
Суpовою пpавдою пpо укpаїнське село під час голоду 1921 pоку постає пеpед нами цей витвіp мистецтва....
ВСТУП Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ...
Зрештою 8 (18) жовтня 1596 р. під тиском представників Сигізмунда ІІІ вже не в Миколаївській церкві, а в католицькому костьолі Рогоза і єпископи (на чолі з Потієм) підписали угоду ...
Козаки йшли під майорячи ми прапорами, з гарматними пострілами і гучними вигуками....
История Украины (2) — Шпаргалка
История Украины (2) 62. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій. Розвиток і активізація ...
"Ми не хотіли цієї революції, ми особливо не хотіли, щоб вона прийшла під час війни.
Якщо перша точка зору відтворює минулі догматичні стереотипи про "залізну" непорушність дії суспільних закономірностей, що виключають інші варіанти, крім революційного, то дві ... ...
Первые казацкие гетманы Реферат выполнила Чулой Мария Приазовский государственный технический университет Мариуполь, 2005г. Є в німецькій мові слово ...
Козаки домагалися, щоб скасовано було статті Куруківської умови; щоб нереєстрових не повертали у кріпаків; щоб реєстри було скасовано; наостанці - козаки вимагали, щоб мати на ...
Романа Половця, Івана Боярина, Яця Вовченка і Богдана Хмельницького, щоб прохати Короля вже не про те, щоб вернуто було їм стародавні права, а про те, щоб хоч оставили козакам їхні ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
... яких "чомусь не забрала гарячка", до селянина, якого "раз на тиждень становий б'є по обличчі" за те, що хотів мати землю і під час революційних подій заявив про своє право на неї.
Усі страхіття, пере-житі ним від початку війни, коли "повіз старий Запорожець п'ять синів на війну", І до її останнього дня, коли зібралися Запорожці уже без матері, Савки ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Цей кредит видається терміном до одного року під 50 % річних в розмірі до
24,3%. В загалі ж крім ГОУ зменшення простроченої заборгованості спостерігалося ще по двом управлінням, а саме по Кримському республіканському - обсяг простроченої заборгованості ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
За якими матеріальними залишками ми можемо судити про художню культуру людей трипільської культури?
3. Що ви знаєте про Валуєвський циркуляр та Емський указ?...
М. О. У. О. І. С. В. Реферат з історії України на тему: "Входження Північного Причорномор"я Криму та Правобережної України до складу Росії" Автор: к ...
Півстолітня боротьба Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Кримського ханства та Гетьманщини за право володіння Правобережною Україною завершилась на користь ...
1753 р. кримський хан дозволив надвірній міліції магната Любомирського переслідувати повстанські загони на підвладній йому території....
Національна академія внутрішніх справ України Інститут заочного та дистанційного навчання РЕФЕРАТ з історії України Тема: "Запорізька Січ у 18 ...
Крім того найбідніші і середні козаки мали різні зобов"язання по відношенню до тих козаків, що займали різні посади - "ранги".
Запорожці під предводительством кошового Івана Білецького, усупереч забороні Кримського хана, прибули в Білу Церкву і присягнули на вірність...
Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота Коломийський педагогічний колледж Прикарпатського університету ім.В.Стефаника План Ознайомлення ...
У вірші немає слів "весна", "травень", але ми здогадуємося, що мова йде саме про цей період: сади найчастіше цвітуть у травні.
Тут і розповідь про сьогоднішнє суспільне життя людей, про історію нашого народу, про гордість української літератури ("Тарас Шевченко" Д.Красицького, "І.Я.Франко" А.Кримського ... ...
Вступ 2 1. Між "чотирьох вогнів" 3 2. Економічне життя 4 3. Під іноземною владою 5 4. Козацький устрій та визвольні рухи 7 5. Захоплення Росією ...
Півстолітня боротьба Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Кримського ханства та Гетьманщини за право володіння Правобережною Україною завершилась на користь ...
1753 р. кримський хан дозволив надвірній міліції магната Любомирського переслідувати повстанські загони на підвладній йому території....
П Л А Н 1. Вступ. 2. Петро Калнишевський - постать овіяна легендами. 3. Як Петро Калнишевський потрапив на Січ. 4. Відносини кошового з російським ...
Кримський хан Крим-Гірей теж прагнув залучити на свій бік козаків, і є свідчення про постійні таємні зв'язки його з Кошем.
жорстоко придушене наступного року спільними зусиллями польської шляхти, російських військ і загонів кримського хана), козаки були, либонь, чи не основною ударною і організуючою ... ...
Контрольна робота на тему: "Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького". Зміст (з врахуванням титулки): Вступ . стор.
Вражені звісткою про поразку в битві під Жовтими Водами й переконані підісланим козаком у тому, що повстанці значно переважають їх, командувачі
Та, незважаючи на програну внаслідок зрадництва кримського хана битву під Берестечком (1651), Хмельницький виявив себе справжнім полководцем і знавцем військового діла....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Але коли під мистецтвом розуміти сферу естетичної діяльності, що створює об"єкти с естетичними якостями (існують й інші концепції мистецтва), то можливість зарахування до нього ...
І справді, коли ми ніколи не дізнаємося, хто склав думу про козака-нетягу (в записах XIX ст. - голоту) і не почуємо її первісного виконання, то вважати, що цей поет-співець та ... ...
Вступ Доброчинність - явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило ...
Тут і прохання про поліпшення житлових умов, прописку в Києві чи Житомирі, лікування, пенсії, про пом"якшення вироку для засуджених і заміну покарання, вшанування загиблих під час ...
Про козака Мамая....
Хмельницкий — Реферат
Зміст БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648-1657) ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - 1648-Й РІК ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА ...
У березні 1645 року разом з козаками брав участь у битві французів проти іспанців під Дюнкерком (Франція).
Б. Хмельницького, ми знаємо про нього дуже мало, а саме життя...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru